3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ670 (E1_Eco)
08:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:05
HPH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (A_Deluxe)
08:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:05
HPH
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Y_SBoss)
08:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
10:05
HPH
2.900.000 ₫
+10 điểm