3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ670 (W_Eco)
08:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:55
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (W_Deluxe)
08:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:55
HPH
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:55
HPH
2.760.000 ₫
+10 điểm