12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH2114 (Bamboo Eco)
18:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
20:05
HPH
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (A-Siêu tiết kiệm)
09:45
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:25
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (A_Promo)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
09:45
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:25
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2114 (Bamboo Plus)
18:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
20:05
HPH
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:25
HPH
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
09:45
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:25
HPH
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2114 (Bamboo Business)
18:25
BMV
1h40p
Bay thẳng
20:05
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (I-Phổ thông)
09:45
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:25
HPH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
BMV
1h40p
Bay thẳng
11:25
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm