3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ670 (R_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (R_Deluxe)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm