10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ672 (A_Promo)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (Z_Eco)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
2.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Plus)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
2.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ672 (V_SBoss)
17:40
BMV
1h40p
Bay thẳng
19:20
HPH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1814 (Bamboo Business)
10:20
BMV
1h40p
Bay thẳng
12:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
BMV
1h40p
Bay thẳng
17:40
HPH
3.329.000 ₫
+10 điểm