6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VN
VN1512 (P-Siêu tiết kiệm)
15:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:55
HPH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (E-Siêu tiết kiệm)
15:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:55
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (K-P/thông tiết kiệm)
15:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:55
HPH
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:55
HPH
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (I-Phổ thông)
15:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:55
HPH
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1512 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
BMV
1h40p
Bay thẳng
16:55
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm