5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Hải Phòng
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
QH
QH2042 (ECONOMYSAVER)
17:05
BMV
1h40p
Bay thẳng
18:45
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Z_Eco)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (Z_Deluxe)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
869.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2042 (BUSINESSSMART)
17:05
BMV
1h40p
Bay thẳng
18:45
HPH
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ670 (V_SBoss)
08:10
BMV
1h40p
Bay thẳng
09:50
HPH
2.750.000 ₫
+10 điểm