13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
23:10
BMV
55p
Bay thẳng
00:05
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Eco)
20:10
BMV
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
23:10
BMV
55p
Bay thẳng
00:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:50
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:05
SGN
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (K-P/thông tiết kiệm)
20:35
BMV
55p
Bay thẳng
21:30
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
18:50
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
20:35
BMV
55p
Bay thẳng
21:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
23:10
BMV
55p
Bay thẳng
00:05
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
20:10
BMV
1h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
20:35
BMV
55p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm