26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 1415 (P-Siêu tiết kiệm)
13:10
BMV
55p
Bay thẳng
14:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7415 (P-Siêu tiết kiệm)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (U_Eco)
20:05
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:05
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL425 (Starter)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
240.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
BMV
55p
Bay thẳng
14:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7415 (E-Siêu tiết kiệm)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
BMV
55p
Bay thẳng
14:05
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:40
BMV
55p
Bay thẳng
17:35
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4739 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
16:40
BMV
55p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
BMV
55p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7415 (S-P/thông linh hoạt)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4739 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (I-Phổ thông)
13:10
BMV
55p
Bay thẳng
14:05
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (I-Phổ thông)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7415 (I-Phổ thông)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (U_Eco)
20:05
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:05
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:40
BMV
55p
Bay thẳng
17:35
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
BMV
55p
Bay thẳng
17:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
BMV
55p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7415 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
BMV
50p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm