9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (T_Eco)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (T_Deluxe)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (V_SBoss)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (I-Phổ thông)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm