14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
21:35
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (A-Siêu tiết kiệm)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
21:35
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
324.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm