4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VN
VN1415 (G_promo)
13:20
BMV
0h55p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (J_Eco)
20:45
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL425 (Starter Base)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
20:45
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm