8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
VJ
VJ357 (J_Eco)
20:45
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (L-P/thông tiết kiệm)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.353.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
20:45
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm