21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 02/10/2020 (16/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (A_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (P-Siêu tiết kiệm)
10:50
BMV
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (P-Siêu tiết kiệm)
19:25
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
10:50
BMV
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
19:25
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
BMV
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (A_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
10:50
BMV
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
19:25
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4739 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
10:50
BMV
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (I-Phổ thông)
19:25
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
10:50
BMV
55p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm