17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (G-Siêu tiết kiệm)
13:30
BMV
55p
Bay thẳng
14:25
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (A-Siêu tiết kiệm)
17:55
BMV
55p
Bay thẳng
18:50
SGN
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
BMV
55p
Bay thẳng
14:25
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
17:55
BMV
55p
Bay thẳng
18:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
BMV
55p
Bay thẳng
14:25
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:55
BMV
55p
Bay thẳng
18:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
BMV
55p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
BMV
55p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
13:30
BMV
55p
Bay thẳng
14:25
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (I-Phổ thông)
17:55
BMV
55p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
BMV
55p
Bay thẳng
14:25
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
BMV
55p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm