8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 12/10/2020 (26/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
VN
VN 1415 (E-Siêu tiết kiệm)
19:45
BMV
55p
Bay thẳng
20:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4739 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (J_Eco)
20:45
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:45
BMV
55p
Bay thẳng
20:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4739 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
BMV
55p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4739 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
13:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
20:45
BMV
1h00p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm