17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (P-Siêu tiết kiệm)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
324.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
BMV
55p
Bay thẳng
11:25
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm