2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 18/10/2020 (2/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
VJ
VJ357 (J_Eco)
20:45
BMV
55p
Bay thẳng
21:40
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
20:45
BMV
55p
Bay thẳng
21:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm