16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/10/2020 (5/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
VJ
VJ357 (A_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
BMV
55p
Bay thẳng
11:15
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (A-Siêu tiết kiệm)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (A_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
299.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
BMV
55p
Bay thẳng
11:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
BMV
55p
Bay thẳng
11:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
10:20
BMV
55p
Bay thẳng
11:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:30
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
15:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
10:20
BMV
55p
Bay thẳng
11:15
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
BMV
55p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm