8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VN
VN1415 (G-Siêu tiết kiệm)
13:20
BMV
55p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
BMV
55p
Bay thẳng
14:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (J_Eco)
20:45
BMV
55p
Bay thẳng
21:40
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
BMV
55p
Bay thẳng
14:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
BMV
55p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
13:20
BMV
55p
Bay thẳng
14:15
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
20:45
BMV
55p
Bay thẳng
21:40
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
BMV
55p
Bay thẳng
14:15
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm