8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ357 (Z_Eco)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (A-Siêu tiết kiệm)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Deluxe)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm