2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ357 (J_Eco)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm