2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/11/2020 (18/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
VJ
VJ357 (T_Eco)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (V_SBoss)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm