7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 06/11/2020 (21/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
VN
VN 1415 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (J_Eco)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (I-Phổ thông)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1415 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
BMV
55p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm