2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 09/11/2020 (24/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
VJ
VJ357 (J_Eco)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm