2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 19/11/2020 (5/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
thứ năm, 19/11
thứ sáu, 20/11
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
VJ
VJ357 (T_Eco)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (V_SBoss)
21:20
BMV
55p
Bay thẳng
22:15
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm