12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VN
VN1415 (G-Siêu tiết kiệm)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
22:10
BMV
1h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
22:10
BMV
1h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
324.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (T-P/thông tiết kiệm)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:35
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm