11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VJ
VJ357 (Z_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (G-Siêu tiết kiệm)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
BMV
1h15p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm