8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ357 (A_Eco)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (A_Deluxe)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (S-P/thông linh hoạt)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (I-Phổ thông)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (A_Deluxe)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
BMV
55p
Bay thẳng
20:10
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (J-Th/gia linh hoạt)
13:40
BMV
55p
Bay thẳng
14:35
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm