12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
22:25
BMV
1h00p
Bay thẳng
23:25
SGN
950.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Q_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7417 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
BMV
50p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Q_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:05
BMV
1h00p
Bay thẳng
19:05
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7417 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:50
BMV
50p
Bay thẳng
20:40
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
BMV
1h00p
Bay thẳng
19:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7417 (C-Th/gia linh hoạt)
19:50
BMV
50p
Bay thẳng
20:40
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm