8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VN
VN1415 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
BMV
1h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (T_Eco)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (T_Deluxe)
19:30
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
1.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
BMV
55p
Bay thẳng
10:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm