15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ357 (Z_Eco)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (ECONOMYSAVER)
13:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
13:50
BMV
55p
Bay thẳng
14:45
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (E-Siêu tiết kiệm)
20:25
BMV
55p
Bay thẳng
21:20
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Z_Deluxe)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (K-P/thông tiết kiệm)
13:50
BMV
55p
Bay thẳng
14:45
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (K-P/thông tiết kiệm)
20:25
BMV
55p
Bay thẳng
21:20
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
BMV
55p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:25
BMV
55p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.339.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (BUSINESSSMART)
13:00
BMV
1h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (V_SBoss)
21:20
BMV
1h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
13:50
BMV
55p
Bay thẳng
14:45
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (I-Phổ thông)
20:25
BMV
55p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
BMV
55p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1417 (C-Th/gia linh hoạt)
20:25
BMV
55p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm