16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ357 (A_Eco)
19:55
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Eco)
18:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (A-Siêu tiết kiệm)
14:05
BMV
55p
Bay thẳng
15:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Plus)
18:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
BMV
55p
Bay thẳng
15:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
BMV
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
BMV
55p
Bay thẳng
15:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
BMV
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (A_Deluxe)
19:55
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
BMV
55p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (S-P/thông linh hoạt)
19:40
BMV
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1335 (Bamboo Business)
18:40
BMV
1h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (I-Phổ thông)
14:05
BMV
55p
Bay thẳng
15:00
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ357 (Y_SBoss)
19:55
BMV
1h00p
Bay thẳng
20:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1415 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
BMV
55p
Bay thẳng
15:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7415 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
BMV
1h10p
Bay thẳng
20:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm