10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
QH
QH2112 (Bamboo Eco)
13:45
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:10
VII
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (G-Siêu tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2112 (Bamboo Plus)
13:45
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:10
VII
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Y_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2112 (Bamboo Business)
13:45
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:10
VII
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.429.000 ₫
+10 điểm