10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
QH
QH2028 (ECONOMYSAVER)
12:05
BMV
1h25p
Bay thẳng
13:30
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (W_Eco)
09:30
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:55
VII
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (W_Deluxe)
09:30
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:55
VII
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (I-Phổ thông)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:30
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:55
VII
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2028 (BUSINESSSMART)
12:05
BMV
1h25p
Bay thẳng
13:30
VII
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm