3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ740 (W_Eco)
09:20
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:45
VII
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Y_SBoss)
09:20
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:45
VII
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
11:20
BMV
1h30p
Bay thẳng
12:50
VII
2.429.000 ₫
+10 điểm