9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ740 (A_Eco)
14:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:40
VII
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Eco)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (A_Deluxe)
14:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:40
VII
349.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Plus)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (S-P/thông linh hoạt)
11:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
13:15
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (I-Phổ thông)
11:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
13:15
VII
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
14:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:40
VII
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
13:15
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Business)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm