8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm