8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ740 (E_Promo)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm