10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
QH
QH1762 (Bamboo Eco)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (A-Siêu tiết kiệm)
08:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:15
VII
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (W_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:15
VII
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Plus)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:15
VII
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:15
VII
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Y_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:15
VII
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Business)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm