6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VJ
VJ740 (A_Promo)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (L-P/thông tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm