11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/09/2020 (14/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
VJ
VJ740 (A_Promo)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Plus)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1690 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Business)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm