4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 10/09/2020 (23/7 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
VJ
VJ740 (E_Promo)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (A)
08:55
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:25
VII
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm