6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/09/2020 (1/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
VJ
VJ740 (E_Promo)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Eco)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Plus)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1762 (Bamboo Business)
17:10
BMV
1h25p
Bay thẳng
18:35
VII
2.900.000 ₫
+10 điểm