3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ740 (A_Promo)
10:35
BMV
1h25p
Bay thẳng
12:00
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
10:35
BMV
1h25p
Bay thẳng
12:00
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
10:35
BMV
1h25p
Bay thẳng
12:00
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm