3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ740 (E_Promo)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm