3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 03/10/2020 (17/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
VJ
VJ740 (A_Promo)
10:35
BMV
1h25p
Bay thẳng
12:00
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
10:35
BMV
1h25p
Bay thẳng
12:00
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
10:35
BMV
1h25p
Bay thẳng
12:00
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm