3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 07/10/2020 (21/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
VJ
VJ740 (E_Promo)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Z_Eco)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:20
BMV
1h20p
Bay thẳng
10:40
VII
2.050.000 ₫
+10 điểm