8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/07/2021 (22/5 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
thứ bảy, 03/07
chủ nhật, 04/07
VJ
VJ740 (J_Eco)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (J_Deluxe)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (I-Phổ thông)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (Y_SBoss)
09:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:40
VII
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
2.419.000 ₫
+10 điểm