9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VN
VN1690 (A-Siêu tiết kiệm)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (A_Eco)
09:30
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:55
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (A_Deluxe)
09:30
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:55
VII
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (K-P/thông tiết kiệm)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (I-Phổ thông)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
09:30
BMV
1h25p
Bay thẳng
10:55
VII
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
BMV
1h30p
Bay thẳng
10:40
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm