9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Buôn Mê Thuột
Vinh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ740 (A_Eco)
14:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:40
VII
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (P-Siêu tiết kiệm)
10:05
BMV
1h30p
Bay thẳng
11:35
VII
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (E-Siêu tiết kiệm)
10:05
BMV
1h30p
Bay thẳng
11:35
VII
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
BMV
1h30p
Bay thẳng
11:35
VII
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (A_Deluxe)
14:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:40
VII
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (S-P/thông linh hoạt)
10:05
BMV
1h30p
Bay thẳng
11:35
VII
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (I-Phổ thông)
10:05
BMV
1h30p
Bay thẳng
11:35
VII
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ740 (V_SBoss)
14:15
BMV
1h25p
Bay thẳng
15:40
VII
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1690 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
BMV
1h30p
Bay thẳng
11:35
VII
2.409.000 ₫
+10 điểm