2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Cà Mau
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
VN
VN 8060 (K-P/thông tiết kiệm)
07:15
CAH
1h15p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8060 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
CAH
1h15p
Bay thẳng
08:30
SGN
1.271.000 ₫
+10 điểm