8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ580 (E_Eco)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2130 (ECONOMYSAVER)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (G-Siêu tiết kiệm)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2130 (BUSINESSSMART)
10:35
CXR
1h10p
Bay thẳng
11:45
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm