8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ580 (E1_Eco)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
08:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:50
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (A-Siêu tiết kiệm)
08:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:50
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (K-P/thông tiết kiệm)
08:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:50
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:50
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:50
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm