3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ580 (E_Eco)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
08:50
CXR
1h05p
Bay thẳng
09:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm