10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397 (Starter)
01:20
CXR
5h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
259.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383 (Starter)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
303.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL664 (Starter Base)
01:20
CXR
5h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL668 (Starter Base)
01:20
CXR
7h45p
1 điểm dừng
09:05
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm