14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 11/06/2020 (20/4 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (G-Phổ thông)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL664 (Starter Base)
01:20
CXR
5h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.485.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL666 (Starter Base)
01:20
CXR
6h30p
1 điểm dừng
07:50
DAD
1.485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (I-Phổ thông)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm