12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 15/06/2020 (24/4 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (I-Phổ thông)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm