12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.699.000 ₫
+10 điểm