12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (E_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (G-Phổ thông)
11:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:35
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (I-Phổ thông)
11:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm