10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VJ
VJ580 (A_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (U_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
619.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383 (Starter)
13:40
CXR
5h20p
1 điểm dừng
19:00
DAD
685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (J-Th/gia linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.819.000 ₫
+10 điểm