1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VN
VN1946 (R)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm