7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 03/08/2020 (14/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
VJ
VJ580 (J_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
2.035.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (J-Th/gia linh hoạt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.999.000 ₫
+10 điểm