3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN1946 (G_promo)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (J_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm