10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN 1946 (E-Siêu tiết kiệm)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (J_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (D-Th/gia tiết kiệm)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
CXR
1h05p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.809.000 ₫
+10 điểm