9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ580 (J_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL684 (Starter Base)
12:10
CXR
6h50p
1 điểm dừng
19:00
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL664 (Starter Base)
01:20
CXR
5h50p
1 điểm dừng
07:10
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
BL
BL397-BL668 (Starter Base)
01:20
CXR
7h45p
1 điểm dừng
09:05
DAD
1.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1946 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.699.000 ₫
+10 điểm