11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/09/2020 (1/8 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
VJ
VJ580 (E_Promo)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1932 (Bamboo Eco)
15:05
CXR
1h15p
Bay thẳng
16:20
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1932 (Bamboo Plus)
15:05
CXR
1h15p
Bay thẳng
16:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1932 (Bamboo Business)
15:05
CXR
1h15p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.699.000 ₫
+10 điểm