3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/12/2021 (1/11 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ tư, 01/12
thứ năm, 02/12
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm