13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VN
VN1946 (P-Siêu tiết kiệm)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (A_Promo)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Z_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (U_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1932 (Bamboo Plus)
15:05
CXR
1h15p
Bay thẳng
16:20
DAD
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (I-Phổ thông)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1932 (Bamboo Business)
15:05
CXR
1h15p
Bay thẳng
16:20
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm