3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ580 (E_Eco)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
349.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm