10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN1946 (A-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Z_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (U_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (I-Phổ thông)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
CXR
1h05p
Bay thẳng
11:35
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm