9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ580 (E_Eco)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (G-Siêu tiết kiệm)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (I-Phổ thông)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm