10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN1946 (P-Siêu tiết kiệm)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (U_Eco)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (T_Eco)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (I-Phổ thông)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
1.919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (Y_SBoss)
12:55
CXR
1h05p
Bay thẳng
14:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ582 (Y_SBoss)
16:15
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1946 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
CXR
1h05p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.419.000 ₫
+10 điểm