2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Nha Trang
Đà Nẵng
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VJ
VJ580 (E_Eco)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ580 (A_Deluxe)
16:10
CXR
1h05p
Bay thẳng
17:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm