16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Nha Trang
Hà Nội
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ776 (Z_Eco)
12:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
14:00
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ780 (Z_Eco)
06:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
08:30
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (Bamboo Plus)
16:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:05
HAN
1.590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1552 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
1.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1552 (S-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:00
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (V_SBoss)
12:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
14:00
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (Bamboo Business)
16:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ780 (Z_Eco)
06:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
08:30
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
12:40
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
12:40
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (C-Th/gia linh hoạt)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm