81 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Nha Trang
Hà Nội
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 1554 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ770 (E_Promo)
11:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (E_Promo)
11:25
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:15
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (P-Siêu tiết kiệm)
12:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
14:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1572 (P-Siêu tiết kiệm)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7552 (A-Siêu tiết kiệm)
17:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:40
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1418 (Bamboo Eco)
11:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (E-Siêu tiết kiệm)
12:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
14:35
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1554 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1572 (E-Siêu tiết kiệm)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1568 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (E-Siêu tiết kiệm)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (Bamboo Eco)
16:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:05
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1416 (Bamboo Eco)
14:50
CXR
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (P-Siêu tiết kiệm)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ770 (Z_Eco)
11:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (Z_Eco)
11:25
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ772 (W_Eco)
18:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
20:00
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ774 (W_Eco)
15:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
17:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ780 (W_Eco)
20:05
CXR
1h50p
Bay thẳng
21:55
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ778 (W_Eco)
15:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
17:30
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ782 (W_Eco)
21:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
23:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7552 (E-Siêu tiết kiệm)
17:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:40
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (E-Siêu tiết kiệm)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (Bamboo Plus)
16:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1416 (Bamboo Plus)
14:50
CXR
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1418 (Bamboo Plus)
11:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ784 (W_Eco)
06:30
CXR
1h50p
Bay thẳng
08:20
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL230 (Starter)
16:20
CXR
1h55p
Bay thẳng
18:15
HAN
790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
14:35
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1554 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1572 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1568 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:00
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:55
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7552 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:40
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL772 (Starter Base)
12:10
CXR
5h30p
1 điểm dừng
17:40
HAN
1.745.000 ₫
+10 điểm
BL
BL383-BL782 (Starter Base)
12:10
CXR
8h20p
1 điểm dừng
20:30
HAN
1.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (S-P/thông linh hoạt)
12:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
14:35
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1552 (S-P/thông linh hoạt)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1554 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1572 (S-P/thông linh hoạt)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1568 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:00
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (S-P/thông linh hoạt)
19:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:55
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7552 (S-P/thông linh hoạt)
17:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:40
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (S-P/thông linh hoạt)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ772 (V_SBoss)
18:10
CXR
1h50p
Bay thẳng
20:00
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ770 (V_SBoss)
11:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ776 (V_SBoss)
11:25
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:15
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ774 (V_SBoss)
15:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
17:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ780 (V_SBoss)
20:05
CXR
1h50p
Bay thẳng
21:55
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ778 (V_SBoss)
15:40
CXR
1h50p
Bay thẳng
17:30
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ782 (V_SBoss)
21:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
23:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1414 (Bamboo Business)
16:15
CXR
1h50p
Bay thẳng
18:05
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1418 (Bamboo Business)
11:35
CXR
1h50p
Bay thẳng
13:25
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ784 (Y_SBoss)
06:30
CXR
1h50p
Bay thẳng
08:20
HAN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (I-Phổ thông)
12:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (I-Phổ thông)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1554 (I-Phổ thông)
09:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:40
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (I-Phổ thông)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1552 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1572 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:55
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7552 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:40
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
4.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1550 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
CXR
2h00p
Bay thẳng
14:35
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1552 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1562 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
CXR
2h00p
Bay thẳng
16:30
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1554 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
11:40
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1572 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:20
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1568 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
CXR
2h00p
Bay thẳng
17:00
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1564 (C-Th/gia linh hoạt)
19:50
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:50
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1572 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
CXR
2h00p
Bay thẳng
21:55
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7552 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
19:40
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1552 (C-Th/gia linh hoạt)
16:40
CXR
2h00p
Bay thẳng
18:40
HAN
4.609.000 ₫
+10 điểm