9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/12/2020 (20/10 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
VJ
VJ732 (A_Eco)
17:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:15
HPH
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (P-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (A_Deluxe)
17:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:15
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (K-P/thông tiết kiệm)
10:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
17:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:15
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (I-Phổ thông)
10:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
CXR
1h45p
Bay thẳng
12:15
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm