6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1580 (S-P/thông linh hoạt)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1580 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:15
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
CXR
1h40p
Bay thẳng
16:35
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm