3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ732 (E1_Eco)
17:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:40
HPH
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (A_Deluxe)
17:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:40
HPH
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
17:55
CXR
1h45p
Bay thẳng
19:40
HPH
3.200.000 ₫
+10 điểm