3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ732 (A_Promo)
12:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:05
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
12:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
12:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm