5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ732 (A_Promo)
12:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:05
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (Z_Eco)
12:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Plus)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
1.745.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
12:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
14:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1722 (Bamboo Business)
17:00
CXR
1h45p
Bay thẳng
18:45
HPH
3.100.000 ₫
+10 điểm