7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
Nha Trang
Hải Phòng
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VN
VN1580 (A-Siêu tiết kiệm)
11:15
CXR
1h40p
Bay thẳng
12:55
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
CXR
1h40p
Bay thẳng
12:55
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (J_Eco)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
CXR
1h40p
Bay thẳng
12:55
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
CXR
1h40p
Bay thẳng
12:55
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ732 (V_SBoss)
13:20
CXR
1h45p
Bay thẳng
15:05
HPH
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1580 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
CXR
1h40p
Bay thẳng
12:55
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm